Objectius del VEC

Entenem que en la pràctica de l’esport és on es fan propis els valors de l’amistat, el treball en equip, la solidaritat i l’esforç, tot cercant un objectiu comú.

Per tant, creiem que hem de tenir com a objectius:

Garantir la convivència per a tots els integrants del Club

Esportistes, entrenadors, socis, pares i mares han de respectar la pràctica de l’esport i la convivència sota els principis de la salut, l’equilibri emocional, l’educació entre iguals; a més, cal tenir en compte la formació humana, l’aprenentatge de l’esport i la projecció i promoció personal en funció de les capacitats i els interessos de cada esportista i de cada persona.

S’ha d’entendre la competició esportiva com un pacte col·lectiu

Sempre amb la finalitat d’arribar tan lluny com sigui possible, amb un respecte escrupolós envers el reglament i l’esportivitat.

Cal aprendre a guanyar amb humilitat i a perdre amb dignitat

Així és l’esport de competició.

S’ha de valorar la disciplina personal, així com la col·lectiva

Com a instrument bàsic per a la millora i la progressió en l’esport i en la vida.

I en definitiva, entendre l’amistat com el millor guany d’aquesta pràctica esportiva

I el respecte entre tots com a norma més essencial de convivència.

El VEC organitza durant el curs escolar una lliga de futbol interna de l’Escola en què juguen tots els alumnes que ho volen des de primària fins a 2n d’ESO.

També s’organitzen sortides de cap de setmana a Andorra, Eivissa, etc. per participar en diferents campionats.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY