PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020 – 2021

Calendari Procés:

De 13 al 22 de maig: Presentació de sol·licituds de Preinscripció.
El 29 de maig: Publicació de les llistes amb el barem provisional. 
Del 2 al 5 de juny: Presentació de reclamacions.
El 9 de juny:
Publicació de les llistes definitives un cop resoltes les reclamacions. 
El 9 de juny: Sorteig.
El 11 de juny: Publicació de les llistes de places assignades. 
El 7 de juliol: Llista d’admesos i llista d’espera. (*Podeu descarregar les llistes a la informació que trobareu sota el Calendari)
Del 13 al 17 de juliol: Període de matriculació Infantil, Primària i 1r d’ESO.

*A continuació, podeu consultar i descarregar els llistats de paces assignades, llistat d’espera i el llistat d’alumnes preinscrits dels Centres Virolai:

  ESCOLA VIROLAI

  VIROLAI GRIMM

  REINA ELISENDA VIROLAI

  Com i quan es farà?

  TELEMÀTICAMENT(del 13 al 22 de maig)

  PRESENCIALMENT(de manera EXCEPCIONAL, del 19 al 22 de maig) i tan sols amb cita prèvia.

  En cas de no poder fer la preinscripció telemàtica i haver de sol·licitar cita prèvia o necessitar ajuda podeu contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic:

  Escola Virolai

  Email: virolai@virolai.com
  Tel.: 93 284 63 43

  Virolai Grimm

  Email: grimmvirolai@virolai.com
  Tel.: 93 436 61 62

  Reina Elisenda Virolai

  Email: secretaria@reinaelisenda.virolai.com
  Tel.: 93 284 40 80

  Per garantir les normes de seguretat la preinscripció presencial només es farà a:

  Virolai Escola
  Carrer de Ceuta, s/n, 08032 Barcelona
  Preinscripcions a Virolai Grimm, Virolai Petit i Virolai Escola

  Reina Elisenda Virolai
  Carrer d’Olot, 18, 08024 Barcelona
  Preinscripcions a Reina Elisenda Virolai.

  Com es farà l’atenció presencial?

  • Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions a l’hora concertada prèviament.
  • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Portar el propi bolígraf.
  • Cal portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes (en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació).

  Documentació que cal presentar:

  • SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ 2020-2021
  • Original i fotocòpia del llibre de famíliao altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

  Barems:

  En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els següents criteris generals de prioritat:

  • Si actualment hi ha germans/germanes matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

  Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).

  BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS


  MATRÍCULA OBERTA

  Podeu contactar amb virolai@virolai.com o al telèfon 932846343

  Vols fer un Cicle Formatiu?

  Vols estudiar a l’Escola Virolai i a l’Escola Gremial l’Instal·ladors,
  amb més de 1.000 empreses assoiades?


  Coneixe’ns al #SALOENSENYAMENT

  www.firacampusvirtual.com

  Sol·licitud d’informació

  Vols rebre més informació?
  Emplena el formulari i et respondrem al més aviat possible.   la política de privacitat.
   *Tots els camps són obligatoris
   Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY