PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2022 – 2023

Calendari Procés:

Del 7 al 21 de març: Presentació de sol·licituds de Preinscripció.
El 22 i 23 de març: Presentació de documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.
El 21 d’abril: Publicació de les llistes amb el barem provisional. 
Del 22 al 28 d’abril: Període de reclamacions.
El 3 de maig: Publicació de les llistes definitives un cop resoltes les reclamacions.
El 9 de maig: Sorteig.
El 11 de maig: Publicació de les llistes de places ordenades. 
El 9 de juny:Publicació de l’oferta final de places. 
El 10 de juny: Llista d’admesos i llista d’espera. (*Podeu descarregar les llistes a la informació que trobareu sota el Calendari)
Del 20 al 27 de juny: Període de matriculació.

*A continuació, podeu consultar i descarregar els llistats amb les llistes d’admesos i llistes d’espera dels Centres Virolai:

  ESCOLA VIROLAI i VIROLAI PETIT

  VIROLAI GRIMM

  REINA ELISENDA VIROLAI

  Podeu contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte, o ajudar-vos en el procés, a:

  w

  Escola Virolai i Virolai Petit

  virolai@virolai.com
  93 284 63 43

  Documentació que cal presentar:

  • SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ 2022-2023
  • Original i fotocòpia del llibre de famíliao altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

  Barems:

  En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els següents criteris generals de prioritat:

  • Si actualment hi ha germans/germanes matriculats al centre: 50 punts.
  • Si actualment hi ha al centre el pare, mare o tutor legal treballant: 10 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

  Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).

  BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS


  MATRÍCULA OBERTA

  Podeu contactar amb virolai@virolai.com o al telèfon 932846343

  Vols fer un Cicle Formatiu?

  Vols estudiar a l’Escola Virolai i a l’Escola Gremial l’Instal·ladors,
  amb més de 1.000 empreses associades?


  Coneixe’ns al #SALOENSENYAMENT

  www.firacampusvirtual.com

  Sol·licitud d’informació

  Vols rebre més informació?
  Emplena el formulari i et respondrem al més aviat possible.   la política de privacitat.
   *Tots els camps són obligatoris
   Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY