Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola.

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Rebeca Manzano Dilluns 11:00-12:00h
Dimarts 13:00-13:30h
Dimecres 13:00-13:30h
1r-B Elena Llorens Dimarts 12:00-13:00h
Dimarts 13:00-14:00h
2n-A Júlia Hernández Dilluns 12:30-14:00h
Dimarts 10:00-10:30h
2n-B Alfred Garrido Dilluns 13:00-13:30h
Dimecres 15:30-16:30h
Divendres 13:00-13:30h
3r-A Judith Amorós Dilluns 13:30-14:30h
Dimecres 13:00-13:30h
Divendres 14:00-14:30h
3r-B Clàudia Acero Dilluns 13:30-14:30h
Dimecres 13:00-13:30h
Divendres 14:00-14:30h
4t-A Isabel Beltrán Dilluns 13:30-14:00h
Dimarts 13:30-14:00h
Dijous 15:30-16:30h
4t-B Laura Mateu Dimecres 15:30-16:30h
Divendres 8:00h-9:00h
5è-A Xavi Beré Dimarts 9:00-10:00h
Dimecres 13:30-14:00h
Dijous 13:00-13:30h
5è-B Cristina Pérez Divendres 11:00-12:00h
Divendres 13:00-14:00h
6è-A Mari Saez Dilluns 11:00-12:00h
Dilluns 13:30-14:00h
Dimarts 13:30-14:00h
6è-B Cristo Avilés Dimarts 12:00-13:00h
Dimecres 13:00-14:00h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY