Una etapa per a la descoberta

En aquesta etapa, es consoliden hàbits, coneixements i destreses fonamentals. Més que mai, l’Escola esdevé un àmbit de convivència i de cultura. Mitjançant unes metodologies innovadores que potencien el treball cooperatiu, els alumnes se senten motivats per unes propostes educatives i docents que satisfan els seus interessos i les seves necessitats.

Com s’estructura

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles, de dos cursos cadascun:

  • Cicle inicial, que comprèn primer i segon, dels 6 als 8 anys
  • Cicle mitjà, que comprèn tercer i quart, dels 8 als 10 anys
  • Cicle superior, que comprèn cinquè i sisè, dels 10 als 12 anys.

Cal una coordinació amb l’educació infantil i educació secundària obligatòria per assegurar una transició adequada de l’alumnat entre etapes.

Organització escolar

HORARI ESCOLAR

  • Matí: de 9 h a 13.30 h (esbarjo d’11 h a 11.30 h)
  • Tarda: de 15 h a 17 h

Hi ha servei de permanències al matí, activitats extracurriculars al migdia i a la tarda i activitats d’estiu durant el període de vacances.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY