Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
P1-A Laura Sancho Dilluns, 13 h a 13.30 h
Dilluns, 13.30 h a 14 h
P1-B Carolina Boixader Dilluns, 13 h a 13.30 h
Dilluns, 13.30 h a 14 h
P2-A Cristina Morales Dijous, 14 h a 15 h
Dimecres, 9 h a 9:30 h
P2-B Marta Dimarts, 14 h a 15 h
Dimecres, 9 h a 9:30 h
P3 Eva Burjachs Dilluns, 14 h a 15 h
Dimecres, 15 h a 16 h
P4 Anna Serrador Dilluns, 16 h a 17 h
Divendres, 14 h a 15 h
P5 Núria Andrés Dimecres, 16 h a 17 h
Divendres, 13 h a 14 h
Coordinadora Clàudia López de Lamadrid Horari a determinar
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY