Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
P1-Petits Marta Amigó Dijous, 16:00 h a 17:00 h
P1-Mitjans Ma Carmen Gamero Dimecres, 16:00 h a 17:00 h
P2-Grans Carolina Boixader Dimarts, 13:00 h a 14:00 h
P2-Grans Cristina Morales Dimarts, 14:00 h a 15:00 h
P3 Rosi Poza Dilluns, 14:00 h a 15:00 h
Dijous, 15:00 h a 15:30 h
P4 Núria Andrés
Dilluns, 13:00 h a 14:00 h
Dimecres, 15:00 h a 15:30 h
P5 Anna Serrador
Judith Allue
Dilluns, 14:00 h a 15:00 h
Dimarts, 10:30 h a 11:00 h
Coordinadora Clàudia López de Lamadrid Horari a determinar
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY