Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
P1-A Meritxell García Dimarts, 10:30h-11:00h
P1-B Cristina Gonzàlez Dilluns, 10:30h-11:00h
P2-A Anna Huguet Dimecres, 10:30h-11:00h
P2-B Sandra Martín Dijous, 10:30h-11:00h
P3 Mònica Castillo Dilluns, 15:00h-16:00h
Dimecres, 10:45h-11:15h
P4 Mercè Antón Dilluns, 11:45h-12:15h
Dimarts, 15:00h-16:00h
P5 Elisenda Bas Dimecres, 11:45h-12:15h
Dilluns, 15:00h-16:00h
Directora tècnica Anna Íñigo A determinar.
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY