Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
Petits Cristina Gonzàlez Dilluns, 10:30h a 11:00h
Mitjans Anna Huguet Dimecres, 10:30h a 11:00h
Grans Meritxell García Dijous, 10:30 a 11:00h
P3 Mònica Castillo Dimarts, 15:00h a 15:30h
Dimecres, 11:45h a 12:45h
P4 Mercè Antón Dijous, 11:45h a 12:45h
Divendres, 15:00h a 15:30h
P5 Elisenda Bas Dilluns, 11:45h a 12:45h
Divendres, 15:00h a 15:30h
Directora tècnica Anna Íñigo Dimecres, 11:45h-12:15h
Dilluns, 15:00h-16:00h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY