Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
P1-A Sandra Martín Dimarts, de 14 h a 15 h
Dilluns, de 16.30 h a 17.30 h
P1-B Cristina Gonzàlez Divendres, de 14 h a 15 h
Dimarts, de 16.30 h a 17.30 h
P2-A Meritxell García Dimecres, de 14 h a 15 h
Dijous, de 16.30 h a 17.30 h
P2-B Anna Huguet Dimecres, de 14 h a 15 h
Dimarts, de 16.30 h a 17.30 h
P3 Mònica Castillo Divendres, de 9 h a 9.30 h
Dijous, de 16:30 h a 17:30 h
P4 Mercè Antón Dijous, de 9 h a 9.30 h
Dimarts, de 16.30 h a 17.30 h
P5 Elisenda Bas Dimecres, de 9 h a 9.30 h
Dimecres, de 16.30 h a 17.30 h
Directora tècnica Anna Íñigo Dilluns, de 15.15 h a 17.15 h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY