Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r Marta Margarit Dilluns, 15:00h i 15:30h
Dimarts, 12:30h i 13:00h
2n Maria Latre Dimecres, 15:00h i 15:30h
Dijous, 12:30h i 13:00h
3r Marc Medrano Dimecres, 12:30h i 13:00h
Divendres, 10:00h i 10:30h
4t Mireia Carrió
Dilluns, 16:00h i 16:30h
Divendres, 12:30h i 13:00h
Ruth Lerma Dilluns, 10:00h i 10:30h
Dimarts, 15:00h i 15:30h
Montserrat Sandalinas Dimarts, 16:00h i 16:30h
Dimecres, 16:00h i 16:30h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY