Treballem per l’educació integral dels nostres alumnes

aspectes cognitius, capacitats i competències; valors i educació emocional; autoconeixement i potencial d’aprenentatge.

La personalització

de les propostes i mètodes és la clau per aconseguir potenciar al màxim les habilitats de cadascú. L’atenció a la diversitat, el suport dins l’aula i el treball en grups reduïts són eines enfocades a assolir aquesta personalització de les propostes d’aprenentatge. El pla personal de l’alumne com a eina de millora, seguiment i avaluació és un altre dels elements distintius.

La pedagogia de l’esforç i la satisfactorietat

és l’altre element clau del procés. Cap esforç sense recompensa i cap recompensa sense esforç és el lema que sustenta la nostra manera de fer.

Mètodes i eines clau

combinem mètodes i eines per tal d’assolir els objectius plantejats. Elements clau:

Aprenentatge basat en projectes
 • Acostar els alumnes al món real a partir d’experiències formatives actives.
 • Aprendre a partir de reptes o problemes plantejats reals en què els alumnes busquen possibles solucions a la situació inicialment proposada.
 • Desenvolupar estratègies de pensament, formular hipòtesis explicatives i identificar necessitats d’aprenentatge que li permetran comprendre millor el problema i assolir els objectius.
 • Exercitar les diferents habilitats cognitives, com ara: l’anàlisi, l’argumentació o la resolució de problemes. Promoure habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació i la cooperació.

Tallers per als aprenentatges instrumentals

Un treball més sistematitzat permet consolidar unes bases de llenguatge i raonament logicomatemàtic que seran els fonaments sobre els quals anar construint, sempre en un marc de context actual.

Treball específic a càrrec d’especialistes

Treball específic a càrrec d’especialistes en llengües estrangeres, l’expressió artística en les seves diverses vessants, l’educació física…

El treball cooperatiu

El treball cooperatiu fomenta la interacció entre companys, les responsabilitats individuals i col·lectives, l’autonomia en l’organització, el diàleg, l’entesa i la comprensió de la diferència com un element enriquidor davant del repte.

Avaluació competencial

Ens avaluem per aprendre, per saber en quin punt ens trobem i per fer-ho sempre una mica millor. Ens plantegem quines seran les nostres fites i com ho farem per assolir-les. A poc a poc prenem consciència de la nostra pròpia evolució.

Metacognició

A través del pla personal de l’alumne, fomentem la capacitat de regular el propi aprenentatge. Guiem els alumnes per tal que desenvolupin estratègies per aprendre en diferents situacions. Planifiquem i controlem el procés i avaluem per tal de detectar què pot haver anat millor i transferir la reflexió a una nova actuació.

Altres aspectes singulars de Reina Elisenda Virolai

La participació de l’alumnat en la vida escolar
 • Els nostres infants inicien l’aprenentatge de la responsabilitat davant del col·lectiu ja a P3. Els càrrecs d’aula són un element important d’aquest aprenentatge. I, al cicle superior, els càrrecs d’escola són: mainaders i caps de taula i responsables del menjador.
 • A primària, delegats de cada grau formen l’assemblea d’alumnes. Amb aquesta via de participació, es revisen, es valoren i es proposen activitats o millores en la vida de l’organització escolar.
 • Els ecodelegats, també de primària, impulsen accions i vetllen per promoure hàbits de vida sostenibles i saludables en tot el col·lectiu.
El projecte lingüístic de Reina Elisenda Virolai
 • El rigor en l’aprenentatge de les llengües com a eina de comunicació és un tret distintiu del nostre projecte. Poder-se comunicar en diferents llengües i formats, adaptant-se a contextos i interlocutors diversos, és l’objectiu principal.
 • En aquest sentit, el nostre projecte lingüístic té la singularitat d’iniciar l’aprenentatge del francès a tercer de primària. Aquest procés culmina la seva primera etapa amb un intercanvi escolar amb França a sisè curs.
 • Desvetllar i promoure el gust per la lectura com a font d’informació i portar a la imaginació és també un element fonamental del nostre projecte: padrins lectors, lectura diària, ús de la biblioteca, lectura en veu alta…

 

Les arts i l’expressió
 • Despertar la creativitat en tots els àmbits de l’expressió artística i desvetllar talents artístics.
 • Conrear la sensibilitat per l’estètica i l’harmonia des de la música, la pintura, la dansa, el dibuix, el modelatge, la rítmica…
 • Fomentar i combinar l’observació, la motricitat fina i la coordinació amb la creativitat, el sentit estètic i l’harmonia.
 • Promoure en els alumnes alternatives d’expressió de les seves idees i pensaments.
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY