L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. A Reina Elisenda Virolai, l’etapa de primària conviu amb la d’infantil i comparteix espais al mateix edifici, cosa que permet una estreta col·laboració i la facilitat de fer activitats en què grans i petits aprenen i cuiden els uns dels altres.

Aquesta estreta convivència i coneixement aporta als alumnes un clima afectuós, marcat per la familiaritat, on poder seguir aprenent. La gestió que fem de l’espai aporta caliu al dia a dia dels alumnes i promou la interacció entre els diferents graus. Treballem per donar eines de vida als nostres alumnes perquè puguin esdevenir competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables.

És important que puguin pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. A primària seguim promovent, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i de valors per resoldre problemes i situacions, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, així com desenvolupant el valor de l’esforç i la cultura del treball.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY