Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
P-0 Esperanza González Dimecres, 9:30 h a 10:30 h
P-1 Alícia Lafita Divendres, 15:30 h a 16:30 h
P-2 Berta Juanet Dimarts, 15:30 h a 16:30 h
Dijous, 16 h a 16:30 h
P-3 Andrea Jiménez Dilluns, 15 h a 16 h
Dilluns, 16 a 17 h
P-4 Luana González Dimarts, 9 h a 111 h
Dijous, 16 h a 17 h
P-5 Marta Càrdenas Dimecres, 9 h a 11 h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY