Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
P-1 Berta Juanet Dimarts i dijous, 14:30h
P-2 Esperanza González Dilluns i dimecres, 14:30h
P-3 Marta Càrdenas Dilluns, 9:00h i 9:30h
Dimecres, 10:00h i 10:30h
P-4 Luana González

Dimecres i dijous, 15:00h i 15:30h

P-5 Mireia Carrió Dimarts, 9:00h i 9:30h
Divendres, 16:00h i 16:30h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY