L’acollida:

Per als petits de l’escola, l’entrada diària és flexible i es convida les famílies a entrar a les aules per iniciar el dia.

Projectes, racons, ambients i espais d’aprenentatge:

La combinació de diferents estratègies i agrupacions permet proposar activitats diverses i singulars que afavoreixen la capacitat de descobrir, inventar, crear i relacionar-se.

El joc:

Permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma natural i lúdica, dona als infants la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes o situacions amb creativitat, amb la llibertat de poder decidir i provar noves solucions.

Hàbits i rutines:

Les habituds són facilitadores de la convivència i de l’aprenentatge, alhora que aporten ordre i seguretat. Per aquest motiu, durant l’etapa infantil els donem gran pes i importància, ja que són un element fonamental en la construcció dels nens i nenes com a éssers socials.

Sintonia amb les famílies:

Eduquem junts, per tant és indispensable la complicitat amb les famílies, que són una part molt activa de la comunitat educativa. Poden participar en activitats puntuals i prendre part de projectes de cada grau de manera voluntària. La seva presència a les aules d’infantil està totalment normalitzada. Aquest lligam enforteix i cohesiona el procés educatiu.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY