Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Sònia Montón Dimarts, 15:30-16:30h
Dilluns, 9:00-10:00h
1r-B Adrià Bruch Dimarts, 16:30-17:30h
Divendres, 13:30-14:30h
1r-C Francesc Masdeu Dimarts, 8:00-9:00h
Divendres, 12:30-13:30h
2n-A Marc Salcedo Dilluns, 9:00-10:00h
Dimecres i dijous, 14:00-14:30h
2n-B Guillem Bagués Dilluns, 9:00h-10:00h
Dimarts, 8:30h-9:00h
Dimecres, 8:30h-9:00h
2n-C Enric Pinto Dimarts, 8:00-9:00h
Dimecres, 9:00-10:00h
Tutora individual Tània Noguerol Divendres, 8:00-9:00h i 11:30-12:30h
3r-A Guillem Conde Dimarts, 12:30-13:30h
Dimecres, 16:30-17:30h
3r-B Sílvia Camino Dilluns, 15:30-16:30h
Dimarts, 14:30-15:00h
Dimecres, 14:30-15:00h
3r-C Ana García Dilluns, 11:30-12:30h
Dimecres, 13:30-14:00h
Dijous, 13:30-14:00h
4t-A Quique Vergara Dimecres, 13:30-14:00h
Divendres, 8:00-9:00h
Divendres, 12:30-13:00h
4t-B Benet Martin Dilluns, 9:00-10:00h
Dilluns, 16:00-16:30h
Dimecres, 13:30-14:00h
4t-C Javier Espinosa Dimarts, 15:30-16:30h
Dijous, 09:00-10:00h
Tutors individuals Mª José Miranda
Rubén Caneiro
Dimecres, 12:30-13:30h
Dilluns, 15:30-16:30h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY