Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Sònia Montón Dimecres, 14:00h-14:30h
Dijous, 13:30h-14:00h
Divendres, 15:30h-16:30h
1r-B Ma Jesús Cid Dilluns, 14:00h
Dimecres, 14:00h
Divendres, 14:30h-15:30h
1r-C Francesc Masdeu Dilluns, 15h-15:30h
Dimecres, 12:30h-13:30h
Divendres, 8:30h-9h
2n-A Adrià Bruch Dijous, 11.30h-12.30h
Divendres, 13.30h-14.30h
2n-B Guillem Bagués Dimarts, 12:30h-14:00h
Divendres, 14:30h-15:00h
2n-C Enric Pinto Dimecres, 14:30h-15:30h
Divendres, 14:00h-15:00h
Tutora individual Tània Noguerol Dimarts, 9:00h-10:00h
Dijous, 9:00h-10:00h
3r-A Guillem Conde Dilluns, 15:00h-16:00h
Dimarts, 13:30h-14:30h
3r-B Marc Salcedo Dilluns, 10:00h-10:30h
Dimarts, 13:30h-14:00h
Dimecres, 14:30h-15:30h
3r-C Ana García Dimecres, 13:30h-14:00h
Dijous, 13:30h-14:00h
Divendres, 9:00h-10:00h
4t-A Quique Vergara Dimarts, 9:00h-10:00h
Dijous, 8:00h-9:00h
4t-B Benet Martin Dilluns, 09:00h-10:00h
Dijous, 13:00h-14:00h
4t-C Javier Espinosa Dijous, 9:00h-10:00h
Dijous, 16:00h-17:00h
Tutors individuals Mª José Miranda
Rubén Caneiro
Dilluns, 12:30h-13:30h
Dimecres, 14:30h-15:30h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY