Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Albert Pozo Dilluns, de 14 h a 15 h
Dimarts, de 11.30 h a 12.30 h
1r-B Sandra Entrena Dimecres, de 13.30 h a 14.30 h
Divendres, de 9 h a 10 h
1r-C Francesc Masdeu Dimarts, de 13:30 h a 14:30 h
Divendres, de 9 h a 10 h
2n-A Jesús Sanz Dijous, de 15 h a 16 h
Divendres, de 9 h a 10 h
2n-B Enric Pinto Dimarts, de 15 h a 16 h
Divendres, de 8 h a 9 h
2n-C Adrià Bruch Dimarts, de 15 h a 16 h
Divendres, de 9 h a 10 h
Tutors individuals Tània Noguerol Divendres, de 9 h a 10 h
Divendres, de 15 h a 16 h
3r-A Carme Rosado Dimecres, de 9 h a 10 h
Dijous, de 14 h a 15 h
3r-B Marc Salcedo Dimarts, de 16 h a 17 h
Divendres, de 14 h a 15 h
3r-C Carles Zurita Dimecres, de 16 h a 17 h
Dijous, de 9 h a 10 h
4t-A Guillem Rocafull Dimarts, de 13:30 h a 14:30 h
Divendres, de 9 h a 10 h
4t-B Anna Garcia Dilluns, de 8 h a 9 h
Dimecres, de 9 h a 10 h
4t-C Benet Martin Dimarts, de 9 h a 10 h
Dimecres, de 13:30 h a 14:30 h
Tutors individuals Cristina Carré
Mª José Miranda
Dilluns, de 15 h a 16 h
Dimecres, de 16 h a 17 h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY