Ajudem els nostres alumnes a assolir els seus objectius

A Virolai tenim el repte de treure el bo i millor del nostre alumnat, sense excepció, i això només és possible si el posem en situació d’aprendre.

1. Eduquem en competències per a la vida

En acabar l’etapa, els alumnes han d’assolir unes habilitats bàsiques, unes eines que els facilitin l’aprenentatge continuat que els caldrà tant per a estudis posteriors com per a la seva vida professional. Aquestes competències que s’han d’assolir estan ben definides i seqüenciades.

2. Eduquem envers una ciutadania global

El nostre projecte lingüístic garanteix la competència lingüística dels nostres alumnes en català i castellà i potencia el paper de les llengües estrangeres en el currículum. A Virolai, considerem prioritari incrementar la presència de l’anglès, adaptar-ne l’aprenentatge als diferents ritmes i introduir-lo com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques.

 • CERTIFICACIONS
  L’Escola prepara els alumnes per a l’obtenció de les titulacions oficials de la Universitat de Cambridge. Comptem amb la col·laboració d’auxiliars lingüístics nadius que treballen en grups reduïts per millorar la competència oral. També els preparem per a l’obtenció del diploma d’estudis en llengua francesa.
 • ESTADES I INTERCANVIS
  Afavorim la immersió en la cultura i la llengua estrangeres amb la realització d’estades, intercanvis i projectes internacionals.
 • ORATÒRIA
  Desenvolupem en els nostres alumnes la capacitat de comunicar, exposar i defensar idees i opinions amb assertivitat, de forma acurada, clara i ordenada i utilitzant un lèxic ric, així com tots els recursos expressius del llenguatge no verbal.
 • APADRINAMENTS
  Els alumnes de secundària realitzen activitats d’aprenentatge en servei amb els seus companys més petits, per fomentar el treball de l’expressió oral i de la lectura mitjançant els apadrinaments en les tres llengües.

3. Eduquem en les diferents formes d’expressió

La potenciació de les àrees d’expressió ens permet educar en els nostres alumnes la capacitat d’observació, creació, expressió i gaudi a través del treball interdisciplinari entre les matèries d’educació visual i plàstica, música i teatre. També hi dediquem un èmfasi especial en el llenguatge de programació i la robòtica. Els alumnes treballen i dissenyen aplicacions utilitzant Scratch, App inventor i Phyton que utilitzen en projectes propis i de les diferents àrees.

4. Aprofitem la tecnologia com a eina d’aprenentatge

A Virolai, som conscients que l’accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació és indispensable per a l’actualització dels coneixements i l’aprenentatge col·laboratiu. Els alumnes disposen d’un ordinador personal i desenvolupen el seu aprenentatge en un entorn digital.

5. Aprenem a través de l’experimentació i de la recerca

Encoratgem els alumnes que observin el que els envolta i se’n facin preguntes i es plantegin hipòtesis. Els ajudem a desenvolupar una estratègia per trobar-hi la resposta i aprofitem totes les oportunitats que es plantegen des de l’exterior per potenciar l’aprenentatge, que alhora pot servir com a eines de contrast, de col·laboració i de difusió dels seus treballs amb companys d’altres escoles.

6. Acompanyem els alumnes en el seu creixement personal

Els alumnes, orientats pels seus tutors individuals i les seves famílies, construeixen el seu projecte personal de millora en què es treballa especialment:

 • La marxa acadèmica.
 • L’assoliment i la interiorització dels valors que els faran créixer com a persones.
 • L’àmbit de relació amb les persones del seu entorn, família, amics i companys.
 • L’adquisició d’uns hàbits personals que els permetin desenvolupar una vida saludable i respectuosa amb l’entorn.
 • L’orientació personal i professional, especialment l’autoconeixement de les seves aptituds per tal que, a partir d’aquí, amb una alta autoestima i capacitat de superació, cada alumne es plantegi els seus reptes de futur.

7. Reflexionem per aprendre

L’avaluació en aquesta etapa és contínua, global, competencial i individualitzada. En el procés d’avaluació, es reflexiona sobre l’aprenentatge (què, com i per què) i els rendiments de cada alumne. Aquesta reflexió esdevé una peça clau en la formació d’una autoimatge ajustada i en l’educació de valors tan importants com: l’autosuperació, l’autoexigència, l’autoacceptació i la cooperació. A més, se’ls capacita per regular el seu propi aprenentatge, habilitat indispensable per mantenir una actitud d’aprenentatge continu.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY