Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Albert Pozo Dilluns, 12:30-14:30h
1r-B Teresa Pérez Dijous, 15:30-16:30h
Divendres, 8:00-9:00h
1r-C Alba Pros Dilluns, 10:30-11:30h
Dimarts, 14:00-14:30h
Dimecres, 14:00-14:30h
1r-D Guillem Rocafull Dimarts, 9:30-10:30h
Dijous, 10:00-11:00h
2n-A Alex Pérez Dimarts, 8:00-9:00h
Dimecres, 12:30-13:30h
2n-B Andreu Gabriel Dimarts, 14:30-15:30h
Dijous, 12:30-13:30h
2n-C Mailhyn Cafiero Dilluns, 13:30-14:30h
2n-D Eduard Cremades Dimarts, 9:00-10:00h
Divendres, 11:30-12:30h
Tutors
Individuals
José Luis Touron
Maite Sillero
Matt King
Elisabet Collellmir
Ma Rosa Riera
Ma Jesús Cid
Dimarts, de 9:00h-10:00h
Dijous, 11:30h-12:30h
Dimarts, 14:30-15:30h
Dimecres, 15:00-16:00h
Dimecres, 13:30-14:30h
Dilluns, 13:30-14:30h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY