Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Albert Pozo Dimecres, 8:00h-9:00h
Dijous, 13:30h-14:30h
1r-B Teresa Pérez Dimarts, 10:00h-11:00h
Dimarts, 13.30h-14.30h
1r-C Mailhyn Cafiero Dimarts, 14:00h-15:00h
Dimecres, 9:00h-10:00h
1r-D Guillem Rocafull Dilluns, 14:00h-14:30h
Dimarts, 10:30h-11:30h
Dimecres, 13:30h-14:00h
2n-A Alex Pérez Dilluns, 14:00h-15:00h
Divendres, 10:30h-11:30h
2n-B Andreu Gabriel
2n-C Sílvia Camino Dilluns, 13:00h-14:00h
Dimarts, 14:30h-15:30h
2n-D Eduard Cremades Dimecres, 13.30h-14.00h
Dijous, 13.30h-14.00h
Divendres, 9:00h-10.00 h
Tutors
Individuals
José Luis Touron
Maite Sillero
Matt King
Elisabet Collellmir
Ma Rosa Riera
Andreu Gabriel
Dimarts, de 9:00h-10:00h
Dijous, 11:30h-12:30h
Dijous, 11:30h-12:30h
Dimecres, 11:30h-12:30h
Dilluns, 15:00h-16:00h
Dimecres, 10:30h-11:30h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY