Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Quique Vergara Dimecres, de 9 h a 10 h
Dijous, de 8 h a 9 h
1r-B Elisabet Collellmir Dimarts, de 9 h a 10 h
Dimecres, de 13:30 h a 14:30 h
1r-C Alba Pros Dilluns, de 9 h a 10 h
Dijous, de 13:39 h a 14:30 h
2n-A Àlex Pérez Dimarts, de 13:30 h a 14:30 h
Dijous, de 11:30 h a 12:30 h
2n-B Eduard Cremades Dimecres, de 8 h a 9 h
Dimecres, de 15 h a 16 h
2n-C Elisabet Salvador Dilluns, de 10:30 h a 11:30 h
Dimecres, de 9 h a 10 h
Tutors
Individuals
José Luis Touron
M. Rosa Riera
Rosa Ma Sánchez
Dimarts, de 13:30 h a 14:30 h
Dijous, de 8 h a 9 h
Dijous, 15 h a 16 h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY