Nota legal

Tota la informació recopilada i que conté aquest lloc web, el disseny gràfic, el codi font en llenguatge HTML i els codis Javascript són de propietat de Virolai EMSA i no es poden utilitzar sense l’autorització escrita.

Virolai manté aquest lloc web per a la seva informació, educació i comunicació. Només es pot descarregar material web que aparegui en el lloc web per a ús personal i no comercial, sempre que es respectin tots els drets d’autor, de marca i altres drets de propietat.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials, inclosos els text, les imatges, àudio i/o vídeo sense la autorització escrita de Virolai EMSA.

Està escrictament prohibit descarregar imatges que són en aquest lloc web.

Política de privacitat

Les dades de caràcter personal que voluntàriament faciliti a Virolai EMSA a través dels formularis de contacte que pugui habilitar, seran utilitzades en la forma en què en ells s’expressi i, en tot cas, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’enviament de correus electrònics utilitzant les adreces de contacte publicades implica el consentiment exprés de l’usuari per a l’ús de la seva adreça de correu electrònic per tal de donar una resposta a la seva consulta mitjançant l’enviament de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY