• L'ESCOLA

    Projecte educatiu

    El nostre objectiu: la millor formació per als nostres alumnes

El nostre projecte educatiu vol assegurar la millor formació per als alumnes com a professionals competents –amb actitud constant d’aprendre–, com a persones amb capacitat d’autosuperació –amb fortalesa, creativitat i resiliència davant dels reptes– i com a ciutadans cooperatius i corresponsables amb el món en què viuen.

 
Per assolir aquests objectius, el nostre model educatiu es fonamenta en:
 

La col·laboració amb les famílies
La tasca conjunta amb les famílies se sustenta en una comunicació fluïda i en una col·laboració contínua que afavoreixi la coherència i la continuïtat educativa. +Aquest àmbit queda reflectit en el nostre model d’escola per aprendre, que vol avançar en un model d’educació i d’aprenentatge que aprofita totes les situacions i els entorns. Per a això, establim amb les famílies totes les eines i les oportunitats que considerem necessàries per facilitar la comunicació i el treball conjunt entre família i escola.

El sentit ètic i humà de la vida
La nostra escola no ha estat mai confessional, però tenim com a fonament educatiu l’essència dels valors de l’humanisme. +Aquests aspectes han de marcar el clima en què s’ha de desenvolupar la vida de l’escola, i en què qualsevol creença personal és respectada. Volem educar bones persones que estimin i respectin la vida i les persones que els envolten.

El desenvolupament integral i la satisfacció personal de l’alumnat
Una bona escola és aquella que té la capacitat d’oferir a cadascú allò que necessita en cada moment. +Cal assegurar l’aprenentatge significatiu de cada alumne, adquirit amb esforç i entusiasme. Concebem la nostra tasca educativa com l’acompanyament en un procés de millora continuada, on cada alumne/a desenvolupa al màxim les seves aptituds, aprèn a gestionar-les adequadament i es capacita, així, per a la seva vida d’adult i en societat.

L’afecte i el respecte dins la comunitat educativa
Un tret essencial de la nostra Escola és l’ambient afectuós en les relacions entre tots els integrants de la nostra comunitat educativa. +Creiem en les relacions humanes basades en el respecte i en la confiança, en la tolerància i en l’autoritat guanyades amb prestigi.
La comunicació personal i l’afecte en les relacions humanes han de ser elements essencials de l’educació dels nostres alumnes, als quals cal ajudar a posar en pràctica el sentit profund de l’amistat com a línia fonamental en el seu desenvolupament personal.

La solidaritat i el compromís amb les diferents realitats socials
Cal educar en el sentit de la cooperació, el compromís social i la solidaritat perquè, tal com assenyala la Declaració dels Drets dels Nens, “esmercin les seves energies i aptituds al servei dels altres”. +En aquest sentit, la nostra escola forma part del Pla d’Escoles Associades a la UNESCO, i els nostres alumnes participen en projectes de col·laboració i de voluntariat amb casals de la gent gran, centres cívics del nostre entorn, a més d’estar agermanats amb l’Escola Sam Sam de Dakar-Senegal.
Així, doncs, l’escola s’ha de convertir en àmbit de participació real i d’aprenentatge de la convivència, estimulant la participació, el treball en equip, la presa de decisions adequada i responsable, i ajudant a adquirir el valor de la solidaritat en el nostre entorn proper.

L’exercici de la llibertat i el pensament crític
L’escola ha d’ajudar, mitjançant totes i cadascuna de les seves activitats, a crear un criteri propi, amb pensament crític, autocontrol i responsabilitat, que permeti a cadascú exercir a la vida la seva llibertat responsable.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY