• L'ESCOLA

    Equip humà

    Persones al servei de persones

A Virolai, l’equip educatiu té com a objectiu aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats que els serveixin per a la vida. Per aquest motiu, el professorat s’adapta a la singularitat de cadascun d’ells, perquè els consideren protagonistes de la seva educació.

En la societat digital actual, el mestre ja no és l’únic transmissor del coneixement. Tot i la seva funció educadora, el professorat s’ha transformat en guia i acompanyant en el llarg procés d’aprenentatge de l’alumne. En aquest nou model, el docent exerceix una tasca més enllà de la seva especialitat, de manera globalitzada, per assegurar l’aprenentatge global de l’alumne, així com la seva avaluació. Si situem l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge, l’avaluació d’aquest procés ha de ser compartida: l’alumne ha d’avaluar el seu procés d’aprenentatge i, per fer-ho, necessita la interacció i resposta del professor.

En aquesta transformació, s’estableixen noves dinàmiques: treball en equip i plans de formació entre docents que permetin noves propostes i projectes connectats al món real. Tant el mestre com l’alumne i l’escola se situen en un procés continuat d’aprenentatge.

Organigrama

COMITÈ DIRECTIU

MONTSE BALLARÍN

MONTSE BALLARÍN

Direcció General

mballarin@virolai.com

PALOMA LLAQUET

PALOMA LLAQUET

Subdirectora Infantil i Primària

palomallaquet@virolai.com

 SANDRA ENTRENA

SANDRA ENTRENA

Directora Pedagògica

sentrena@virolai.com

CORAL REGÍ

CORAL REGÍ

Directora

coralregi@virolai.com

Mª JOSÉ MIRANDA

Mª JOSÉ MIRANDA

Subdirectora d'ESO i Batxillerat

mjosemiranda@virolai.com

COORDINACIONS

CLÀUDIA LÓPEZ DE LAMADRID

CLÀUDIA LÓPEZ DE LAMADRID

Coordinadora Virolai Petit

clopezdelamadrid@virolai.com

MARI CARME SÁEZ

MARI CARME SÁEZ

Coordinadora de C. Inicial i C. Mitjà de Primària

msaez@virolai.com

TÀNIA NOGUEROL

TÀNIA NOGUEROL

Coordinadora de 1r cicle d'ESO

tnoguerol@virolai.com

ROSA M. SÁNCHEZ

ROSA M. SÁNCHEZ

Coordinadora de Batxillerat

rsanchez@virolai.com

ANNA IÑIGO

ANNA IÑIGO

Coordinadora Virolai Grimm

ainigo@virolai.com

CAROL DE BRITOS

CAROL DE BRITOS

Coordinadora de C. Superior de Primària

cdebritos@virolai.com

BENET MARTÍN

BENET MARTÍN

Coordinador de 2n Cicle d'ESO

bmartin@virolai.com

CAPS D’ÀREA

Dolors Colomer

Dolors Colomer

Cap d'Àrea de Llengües

mcolomer@virolai.com

José L. Tourón

José L. Tourón

Cap d'Àrea de Ciències

jtouron@virolai.com

Joan Carles Moreno

Joan Carles Moreno

Cap d'Àrea d'Humanitats

jmoreno@virolai.com

Gal Gomila

Gal Gomila

Cap d'Àrea d'Expressió Musical

ggomila@virolai.com

Maite Sillero

Maite Sillero

Cap d'Àrea de Llengües Estrangeres

msillero@virolai.com

Carles Zurita

Carles Zurita

Cap d'Àrea d'Ed. Física i Exp. Corporal

czurita@virolai.com

Cristina Carré

Cristina Carré

Cap d'Àrea d'Expressió Visual i Plàstica

mcarre@virolai.com

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA

ADMINISTRACIÓ

JOSÉ A. CARRERA

JOSÉ A. CARRERA

Cap d'Administració

jcarrera@virolai.com

ISABEL VILA

ISABEL VILA

Administració

administracio@reinaelisenda.virolai.com

MAGDA FERRANDO

MAGDA FERRANDO

Administració

mferrando@virolai.com

SECRETARIA

CONCHITA GUIJARRO

CONCHITA GUIJARRO

Cap de Secretaria

mguijarro@virolai.com

VANESA REYES

VANESA REYES

Secretaria

vreyes@virolai.com

MONTSE XANCO

MONTSE XANCO

Secretaria Virolai Petit

mxanco@virolai.com

RUTH NAVARRO

RUTH NAVARRO

rnavarro@virolai.com

MARIBEL RUBIA

MARIBEL RUBIA

Secretaria Virolai Grimm

irubia@virolai.com

BELEN BUJEDA

BELEN BUJEDA

Secretaria Virolai Petit

bbujeda@virolai.com

REINA ELISENDA VIROLAI

EQUIP DIRECTIU

MARTA MEDRANO

MARTA MEDRANO

Directora

mmedrano@reinaelisenda.virolai.com

MAITE PINO

MAITE PINO

Subdirectora

mpino@reinaelisenda.virolai.com

COORDINACIONS

NEUS PARCÉ

NEUS PARCÉ

Primària

nparce@reinaelisenda.virolai.com

MARTA CÀRDENAS

MARTA CÀRDENAS

Infantil

mcardenas@reinaelisenda.virolai.com

SERVEIS

ISABEL VILA

ISABEL VILA

Administració

administracio@reinaelisenda.virolai.com

MARTA MEDRANO

MARTA MEDRANO

Gabinet Psicopedagògic

mmedrano@reinaelisenda.virolai.com

CRISTINA ESTEVE

CRISTINA ESTEVE

Secretaria

secretaria@reinaelisenda.virolai.com

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY