PROGRAMACIÓ DELS MÒDULS PROFESSIONALS

El cicle està format per un total de 13 mòduls professionals, dels quals 8 corresponen a les unitats de competència del Catàleg de qualificacions de Catalunya per a la seva acreditació.

El cicle formatiu s’ofereix en modalitat dual amb un total de 2.133 hores en dos cursos acadèmics, que es reparteixen entre 1.188 hores lectives en un centre educatiu i 945 hores a l’empresa.

Els mòduls que es realitzen en els centres educatius tindran lloc en els tallers del Gremi d’instal·ladors i a l’Escola Virolai on es disposarà d’aules polivalents i aules tècniques amb ordinadors i connexió a la xarxa. S’utilitzaran metodologies actives que permetin als alumnes aprendre de forma més pràctica i per això s’utilitzaran programes informàtics similars als que s’utilitzen a les empreses instal·ladores i d’energia.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Respecte de la distribució horària del cicle formatiu, aquest s’impartirà en horari de tarda, es a dir s’iniciarà a les 16h i tindrà lloc o bé a les instal·lacions del Gremi (carrer Mallorca 462, 08013) o bé a les instal·lacions de l’Escola Virolai (carrer Ceuta s/n 08032) ambdós de Barcelona.

FORMACIÓ A L’EMPRESA

La formació a l’empresa és una activitat obligatòria durant la realització del Cicle formatiu, en la que els alumnes tenen la oportunitat de conèixer el funcionament de les empreses i posar en pràctica els coneixements apresos. En la modalitat dual que oferim, les hores de treball a l’empresa s’incrementen encara més perquè pensem que el contacte amb el món laboral és imprescindible. Així mateix, amb aquesta modalitat les empreses poden formar els treballadors en projectes reals i en aquelles habilitats i competències que el mercat necessita. A més durant l’estada a l’empresa els estudiants reben una remuneració econòmica.

    VALOR DIFERENCIAL

    La col·laboració entre dues institucions de prestigi, el Gremi d‘Instal·ladors de Barcelona i l‘Escola Virolai, ofereix un valor diferencial i únic a la nostra oferta formativa:

    • A l‘Escola Virolai s’ofereixen els mòduls teòrics, en espais oberts de recerca i construcció d’aprenentatge amb metodologies innovadores lluny de les típiques classes magistrals.
    • La gran quantitat de tallers i instal·lacions del Gremi d’instal·ladors, així com el contacte directe amb les millors empreses del sector, oferint un aprenentatge pràctic i de situacions reals.
    Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY