nom_escola

Junts per ajudar a créixer

VIROLAI AVUI

Amb totes les premisses anteriors, la nostra realitat actual a l’Escola es configura en una gran infraestructura humana i professional al servei de l’educació.

Virolai és una escola que cerca la millora constant i té com a objectiu la qualitat en tots els seus àmbits perquè estem compromesos a oferir el millor als alumnes, a les famílies i als educadors, per tal que estiguin satisfets de les fites assolides.

L’intercanvi i la participació d’alumnes i professors en projectes de col·laboració amb l’exterior; les proves de contrast intern i extern, la participació i la col·laboració de les famílies, així com les seves aportacions de millora són, d’entre d’altres, elements que ens ajuden a millorar les nostres línies d’actuació per assolir el màxim grau de qualitat possible.

És una Escola oberta, que prepara els seus alumnes per viure en una realitat que es desenvolupa a Catalunya, com a entorn més proper. Participem, també, en diferents projectes europeus perquè volem formar part activa d’aquesta Europa que estem construint tots junts.

L’Escola ha de ser l’àmbit de convivència i d’aprenentatge de la convivència, tot estimulant en els alumnes, la participació, el treball en equip i la solidaritat.

Qualsevol tasca pedagògica que ens proposem en aquest àmbit comença per treballar la participació i la relació a l’Escola: les pròpies normes de convivència, el treball del respecte als companys i la realització d’actes o situacions que facilitin la participació en la vida escolar i la convivència entre companys de diferents edats en són exemple.

Aquests valors es treballen, també, donant a conèixer als nostres alumnes diferents realitats de la nostra ciutat i del nostre entorn mitjançant col·laboracions amb diverses entitats. També es dóna a conèixer les situacions d’altres països mitjançant xerrades, activitats i projectes de solidaritat de la UNESCO i de diverses ONGs i associacions.

Posem un especial èmfasi en la participació dels nostres alumnes en activitats de voluntariat social fent-los conscients de l’enriquiment mutu que representen. Les col·laboracions amb casals d’avis i els projectes d’aprenentatge–servei als centres cívics del barri en són un exemple.

Les nostres Jornades d’Escola Oberta, en les quals obrim l’Escola als pares, convidats especials i amics per mostrar el nostre quefer educatiu, se centren cada curs en un tema monogràfic al voltant de la commemoració dels Anys Internacionals. Tots recordem, entre d’altres, la commemoració de l’Any Internacional de la Gent Gran amb les sis hores de contes, o l’Any Internacional de la Cultura de la Pau, o la Jornada Amb els Ulls dels Nens, en què vam conèixer altres cultures i realitats, especialment del continent africà.

Treballem accions que afavoreixin que els nostres alumnes se sentin ciutadans del món i, per tant, responsables i solidaris amb les persones d’altres països.

Vinculació amb organismes i institucions internacionals

Tot i que ja ho hem anat comentant a mesura que tractàvem els punts anteriors, l’Escola Virolai està vinculada a diferents organismes internacionals que ens ajuden a desenvolupar el nostre Projecte Educatiu de manera que els resultats són molt més enriquidors per als nostres alumnes.

Alguns d’aquests organismes són:

  • UNESCO amb qui es col·labora en diferents comissions:
    • Conservació del patrimoni: Treballs interdisciplinaris al Park Güell, participació en projectes de didàctica del patrimoni com ara: Lectures noves de monuments antics i d’altres, redacció del Decàleg dels bon usos del Park Güell, etc
    • Participació en el programa Linguapax que contempla un enfocament socioafectiu en l’educació de les llengües i l’expressió de les nostres idees i sentiments.
    • Solidaritat: participació en projectes de col•laboració per a la millora de l’educació als països del tercer món, així com de l’entorn més pròxim
  • AGÈNCIA SÒCRATES, on participem com a escola associada en Projectes Comenius amb altres escoles europees
  • Xarxa d’escoles sostenibles