nom_escola

Junts per ajudar a créixer

School Kit

The school kit consists of a gown and sportswear. All items can be found at the following stores:

·         El Corte Ingles

·         Barrachina (Carrer Cartagena 323).

 

Enllaç amb el Corte Inglès

Barrachina

L'equipament escolar, segons les edats dels alumnes, està format per bata, cartera i equipament esportiu. 
Disposem de dos proveïdors autoritzats per a la seva venda, que són:
- El Corte Inglés (a qualsevol de les seves botigues)
- Barrachina, c/ Cartagena 323 de Barcelona (davant de la porta antiga de l'Hospital de Sant Pau). Telèfon: 933470103