nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Servei de menjador

EL SERVEI DE MENJADOR 

 Els canvis en els costums familiars han fet que el nombre d’alumnes que utilitzen el menjador escolar s’hagi incrementat en els darrers anys i fa necessari que aquest servei atengui de forma adequada les necessitats nutricionals dels nens i nenes.

Aquest aspecte el tenim molt present a Virolai i, per aquest motiu, en els darrers cursos, s’ha treballat un Pla de millora de l’Alimentació tant en l’àmbit curricular  -tutoria i classes de Naturals- com a través de les campanyes protagonitzades per la mascota Xofi i impulsades per l’AMPA, en col·laboració amb el servei de menjador: campanyes sobre els diferents tipus d’aliments, l’esmorzar saludable, les gimcanes del Dia de l’Esport o els consells de la Xofi.

 EL SERVEI DE MENJADOR EN L’ÀMBIT NUTRICIONAL:

Disseny de menús escolars: Els menús del dinar es confeccionen a la nostra Escola amb l’assessorament de dietistes i les revisions periòdiques dels Serveis de Salut del Districte i del Departament d’Educació.

Els criteris per definir aquests menús són:

 • Oferir un equilibri dietètic tot aportant variació en els tipus d’aliments i en la seva preparació.
 • Incorporar plats propis de la nostra cultura gastronòmica.
 • Adaptar-se a l’oferta estacional per poder oferir productes frescos.
 • Adequar els plats ofertats a la preparació i al servei per un col·lectiu de població escolar comprès entre 1 i 18 anys.

Des de fa sis cursos s’han establert com a línies de millora els següents aspectes:

 • Estructura de menús amb una distribució setmanal constant per facilitar l’organització dels sopars a casa.
 • Incorporació de peix dos cops a la setmana.
 • Diàriament els alumnes mengen verdura cuita o amanida com a acompanyament.
 • Les postres són: fruita de temporada quatre cops a la setmana i un dia postre làctic amb iogurts artesanals i elaborats per una cooperativa d’iniciativa social d’Olot que treballa per a la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs.
 • Els menús dels tres centres són els mateixos, però adaptats en les formes de cocció i presentació a les diferents edats.

A partir del mes de novembre del curs 2012-2013, a fi de continuar millorant el menú, hem introduït les modificacions següents:

 • Considerem la importància de la proteïna en etapes de creixement, però conscients de l’excés de proteïna animal en l’alimentació dels infants i adults, hem reduït un plat a la setmana de proteïna animal (el que oferia calamars arrebossats, bunyols de bacallà o croquetes de peix). Així doncs, el dia a la setmana que hi ha llegums al menú i, per tant, proteïna vegetal, l’hem combinat amb un primer plat de pasta, arròs o verdura, millorant l’equilibri nutricional i reduint, per altra banda, una forma de cocció de fregit a la setmana. També s’ha canviat un dia d’embotit per fruita en els berenars dels nens i nenes de parvulari, infantil i primària.
 • Per continuar reforçant el valor que aporta al sistema immunològic la varietat en l’alimentació, pensem que una varietat d’ingesta de diferents cereals és beneficiosa per a la salut ( tant els cereals com les llavors, aporten també una bona base per la lluita contra les al·lèrgies). La millora que hem introduït és que un dia a la setmana el pa que sempre s’elabora de manera artesanal serà  integral, de civada, espelta, ordi o bé sègol. 

 Ens hem proposat com a elements de millora continuar incloent mensualment nous plats i acompanyaments per fer més atractius els menús.

Pícnics: En les sortides s’ofereix el dinar de pícnic amb entrepans variats, aigua i fruita als alumnes que utilitzen habitualment el servei de menjador. També en els darrers cursos hem millorat el tipus de pa i les viandes dels entrepans d’acord amb els suggeriments dels alumnes.

Oferta de diferents tipus de dietes: L’Escola ofereix per als alumnes que ho requereixin per motius mèdics, l’adequació del menú escolar a les dietes que siguin necessàries. En els darrers cursos, en incrementar-se el nombre de nens amb al·lèrgies alimentàries i per facilitar la seva plena integració a l’Escola, s’ofereixen menús amb dietes adequades per a nens celíacs i altres al·lèrgies freqüents.

Per motius organitzatius, per les dietes molt específiques de llarga durada, a causa d’al·lèrgies o intoleràncies, cal comunicar-les a l’inici del curs escolar i portar un certificat mèdic amb les intoleràncies. Per les dietes més habituals es pot avisar el mateix dia, a través del bloc de notificacions o de l’agenda. 

Els productes i la seva elaboració: Els productes frescos dels menús arriben diàriament a l’Escola i tots els plats són elaborats el mateix dia a les cuines de l’Escola garantint totes les mesures higièniques i sanitàries. Cal recordar que tant les instal·lacions de la cuina, com el procés d’elaboració, com el mateix menjar, tenen revisions periòdiques de serveis oficials i compleixen perfectament totes les normatives de sanitat i de menjador escolar. En el nostre cas tenim contractat, per una millor seguretat, un servei de control sanitari que realitza inspeccions quinzenals sempre amb un resultat satisfactori.

El servei als alumnes i les instal·lacions: Cal remarcar que tots els nostres alumnes mengen servits a les taules pel personal de servei de menjador, en plats diferents per cada plat i amb coberts de postres. Els alumnes poden, si ho desitgen, repetir de qualsevol plat.

Les instal·lacions de menjador són exclusives per aquest ús, àmplies i ben ventilades, i es mantenen en tot moment amb unes excel·lents condicions higièniques.

El compromís amb la sostenibilitat: També el servei de restauració de l’Escola treballa d’acord amb el nostre compromís sostenible.

 • Utilitzant sempre que sigui possible aliments frescos del país, que requereixin el mínim transport i que contribueixin al manteniment de les pràctiques agrícoles i ramaderes locals.
 • Comprant a l’engròs minimitzant així l’embalatge.
 • Incorporant aliments procedents de comerç just (sucre, cafè).
 • Vigilant la procedència i la manipulació dels diferents productes assegurant la seguretat alimentària.
 • Organitzant sessions de formació sobre la sobirania alimentària.
 • Separant adequadament els residus i aprofitant part de la fracció  orgànica en la fabricació de compost per als horts escolars.

 EL SERVEI DE MENJADOR EN L’ÀMBIT EDUCATIU

El menjador de Primària i Secundària està atès per monitors i monitores supervisats per professorat de l’Escola que garanteixen un seguiment dels objectius educatius que ens plantegem, a través de l’educació dels hàbits de cortesia i urbanitat i de la vigilància que permet la prevenció de trastorns en les conductes alimentàries.

En els centres d’Infantil són les mateixes professores les que supervisen directament el servei de menjador.

Cal també tenir present que l’educació d’uns hàbits nutricionals adequats es treballa a través de l’eix transversal d’Educació de la Salut en diferents àrees al llarg de tota l’escolaritat de l’alumne.

Els objectius educatius establerts per al servei de menjador i els hàbits de cortesia i urbanitat per assolir, tenint en compte l’edat dels alumnes, són:

 1. Que l’alumne valori els aliments que ell té i altres persones no poden tenir.
 • Acabar-se tot el menjar que hi ha al plat.
 1. Que l’alumne aprengui que una alimentació adequada és necessària per a la salut.
 • Habituar-se a menjar de tot.
 • Menjar sense pressa, mastegant bé el menjar.
 1. Que l’alumne sigui respectuós amb els companys de la seva taula.
 • Esperar els companys de la taula per començar a menjar.
 • Servir els companys abans de servir-se un mateix.
 • Desitjar “Bon profit” en incorporar-se o dirigir-se a un grup de companys o professors que estan menjant.
  • Oferir-se per anar a buscar a la cuina el que falti a la taula.
 1. Que l’alumne sigui educat amb les persones que serveixen el menjador.
 • Dirigir-se de forma educada a les persones que serveixen el menjador: demanant sempre les coses “si us plau” i donant les gràcies.
 1. Que l’alumne conegui i practiqui amb desimboltura les regles d'urbanitat vigents en el moment actual.
 • Entrar de forma correcta al menjador.
 • Rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Mantenir una postura correcta al menjador.
 • Parlar amb un to agradable i evitar discussions.
 • Saber utilitzar amb desimboltura i correcció els diferents coberts.
 • No parlar ni gesticular amb la boca plena.
 • Utilitzar el tovalló sovint i correctament.
 • Netejar-se la boca abans de beure.
 • Menjar la fruita de forma correcta.
 • Interessar-se per conèixer les normes d'urbanitat en el menjar.
 1. Que l’alumne aprengui a mantenir una actitud correcta fins i tot menjant de “picnic” en una sortida.
 • Saber menjar de “picnic” de forma correcta i higiènica.
 • No deixar papers o deixalles a les zones de menjar.

 EL SERVEI DE MENJADOR: PRESTACIONS I COST

La quota de menjador inclou les següents prestacions:

 • El servei de dinar.
 • El servei de berenar fins a 2n de Primària.
 • La vigilància al menjador per part de monitors i professors del centre.
 • La vigilància per part de professors del centre durant el temps d’esbarjo.

El preu del servei es calcula tenint present que el Calendari escolar oficial estableix actualment per cada curs 175 dies lectius – un cop descomptats dels deu mesos lectius els dies festius estatals, autonòmics i locals, les vacances de Nadal i Setmana Santa i els dies festius de lliure elecció del centre- i, tenint present que els alumnes realitzen entre 2 i 4 dies de Convivències, s’estableix una mitjana de 172 dies de servei de menjador. El cost global del servei es distribueix en deu mensualitats de la mateixa quantitat per una organització més eficient dels pressupostos familiars i escolar.

Als alumnes que fan un ús esporàdic del menjador se’ls factura els serveis que han utilitzat a partir del preu d’un servei diari. Per facilitar l’ús del menjador per als alumnes de Batxillerat, se’ls ofereix uns packs de quinze tiquets que poden utilitzar al llarg del curs.

En el cas d’absència de l’escola per part d’un alumne durant més de 3 dies consecutius, se li descomptarà l'import corresponent al període comprès des del 4t. dia fins a la data d'incorporació a l'escola.