nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Transport Escolar

Si el vostre fill o filla utilitza el transport escolar, és convenient que us poseu en contacte amb Autocars Julián San José (Tf +34600591850) per a qualsevol novetat que tingueu en relació amb aquest tema; en cas de dificultat especial, podeu dirigir-vos a la Secretaria de l’Escola.

L’Escola ofereix un servei d’enllaç entre els diferents Centres de l’Escola: c/Ceuta-Sant Josep de la Muntanya-Sant Quintí. Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’Escola.

En cas que un alumne que utilitza normalment l’autocar no ho faci a la tarda, ha d’avisar el professor encarregat de l’autocar i el seu tutor.