nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Gabinet psicopedagògic

La seva finalitat principal és l’assessorament als mestres front la detecció, prevenció i diagnosi de possibles dificultats que pugui presentar un alumne tant en l’àmbit educatiu com d’aprenentatge i el seu seguiment individual; a partir de l’observació directa a l’aula, de les proves de maduresa o dels intercanvis amb el tutor, entre d’altres.

Sempre que es valori com a necessari, es realitzarà una entrevista amb els pares de l’alumne, al qual se li ha fet l’estudi, per tal d’informar-los i orientar-los.

Document:El Gabinet Psicopedagògic a l'Escola Virolai