nom_escola

Junts per ajudar a créixer

PROJECTE EDUCATIU

Projecte Educatiu

El nostre Projecte es basa en uns pilars bàsics que defineixen i singularitzen el nostre tarannà educatiu des de la fundació de Virolai. Un projecte amb una filosofia de l’educació al més universal possible perquè estigui obert a les diferents concepcions de la vida.

Amb tot això, Virolai és una escola viva, conscient que la societat en què es troba està subjecta a uns canvis continuats. Per això, evolucionem també constantment en els mitjans i en la manera de transmetre aquests valors i aquests objectius, per tal d’adaptar-nos a la realitat de cada moment, ajudant els nostres alumnes a ser persones íntegres, homes i dones del seu temps.

El nostre model educatiu es caracteritza per educar: