nom_escola

Junts per ajudar a créixer

ELS PROFESSORS DE L'ESCOLA VIROLAI

A Virolai els professors ens considerem educadors i, per això, tenim com a objectiu aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats per a la vida. Som conscients del paper que el nostre exemple ha de jugar per il·lusionar i educar els nostres alumnes i aconseguir que esmercin l’esforç necessari per assolir el seu rendiment satisfactori. Els professors personalitzem la nostra acció didàctica i l’adaptem a la singularitat de cadascun dels nostres alumnes, a qui considerem com els autèntics protagonistes de la seva educació.

Els professors de Virolai ens preocupem de la nostra actualització professional i mantenim una actitud de recerca, intercanvi i contrast de tot allò que contribueixi a enriquir la nostra qualitat docent. El treball en els equips de cicle i d’àrea assegura una tasca coordinada i el correcte tractament de la diversitat.

La nostra dedicació es veu recompensada, any rere any, amb els resultats acadèmics i personals dels nostres alumnes i amb el fet d’ajudar-los a assolir els seus objectius de futur.