Tutoria i horaris

La relació que s’estableix entre tutor i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

Classe Tutor-Tutora Visita
1r-A Rebeca Manzano Dimarts, 12:30 h a 13:30 h
Dimarts, 13:30 h a 14:30 h
1r-B Cristina Pérez Dimarts, 12:30 h a 13:30 h
Dimecres, 13:30 h a 14:30 h
2n-A Judith Amorós Dimarts, 13:30 h a 14:30 h
Dimarts, 15 h a 16 h
2n-B Elena Llorens Dimecres, 10 h a 11 h
Dimecres, 13:30 h a 14:30 h
3r-A Júlia Hernández Dimarts, 9 h a 10 h
Dimarts, 13:30 h a 14:30 h
3r-B Clàudia Acero Dimarts, 13:30 h a 14:30 h
Dimecres, 15 h a 16 h
4t-A Isabel Beltrán Dimecres, 13:30 h a 14:30 h
Divendres, 11:30 h a 12:30 h
4t-B Xavi Beré Dimecres, 13:30 h a 14:30 h
Divendres, 12:30 h a 13:30 h
5è-A Robert Pujol Dijous, 13:30 h a 14:30 h
Divendres, 11:30 h a 12:30 h
5è-B Laura Mateu Dimecres, 13:30 h a 14:30 h
Dijous, 16 h a 17 h
6è-A Carol de Britos Dijous, 10 h a 11 h
Divendres, 13:30 h a 14:30 h
6è-B Alfred Garrido Dimecres, 16 h a 17 h
Dijous, 13:30 h a 14:30 h
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY