nom_escola

Junts per ajudar a créixer

VIROLAI AVUI

La realitat actual a l’Escola es configura en una gran infraestructura humana i tècnica al servei de l’educació.

Virolai és una escola que cerca la millora constant i té com a objectiu la qualitat en tots els seus àmbits perquè estem compromesos a oferir el millor als alumnes, a les famílies i als educadors, per tal que estiguin satisfets de les fites assolides.

L’intercanvi i la participació d’alumnes i professors en projectes de col·laboració amb l’exterior; les proves de contrast intern i extern, la participació i la col·laboració de les famílies, així com les seves aportacions de millora; són, entre d’altres, elements que ens ajuden a millorar les nostres línies d’actuació per assolir el màxim grau de qualitat possible.

És una Escola oberta, que prepara els seus alumnes per viure en una realitat que es desenvolupa a Catalunya, com a entorn més proper. Participem, també, en diferents projectes europeus, volem formar part activa d’aquesta Europa que estem construint tots junts.

Amb aquesta filosofia s’estructuren els nous eixos de treball a l’Escola agrupats en diferents centres d’interès.

El nostre model educatiu es caracteritza per educar: