nom_escola

Junts per ajudar a créixer

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER

Molt més que una escola, un projecte de futur per als vostres fills

VIROLAI és una Escola amb més de 50 anys d’experiència que evoluciona per garantir l’educació de futur dels alumnes. Som conscients dels aspectes educatius essencials que cal mantenir i també de la necessitat d’actualitzar-nos perquè hem d’atendre el repte d’educar persones competents pel món de demà.

Durant aquests 50 anys s’han mantingut uns pilars bàsics a l’entorn dels quals s’estructura tota la tasca educativa:

  • Eduquem en una estreta col·laboració família-escola. Entenem que els pares són els responsables de l’educació dels seus fills i a qui correspon la principal tasca d’orientació. El seu acord i compromís amb el Projecte de l’Escola, la mútua comunicació, col·laboració, treball conjunt i suport, són elements fonamentals per dur a terme la nostra tasca: ajudar els nois i noies a educar-se.
  • Eduquem en l’esforç i l’autoexigència. L’element clau per a nosaltres és la superació personal, molt més que la capacitat; mitjançant l’esforç es poden millorar les aptituds, perfeccionar el caràcter i assolir l’equilibri en el temperament. El nostre model educatiu garanteix l’exigència diferencial dels nostres alumnes, és a dir, els ajudem a conèixer les seves aptituds i els seus interessos i els estimulem a créixer, basant-nos en la seva autoestima i en la seva capacitat de superació personal.
  • Eduquem en valors i potenciem les virtuts més importants de la persona. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres, bons ciutadans, que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.