nom_escola

Junts per ajudar a créixer

EL NOSTRE COMPROMÍS EDUCATIU: JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER

El nostre compromís educatiu: Junts per ajudar a créixer

Virolai és una escola que cerca la millora constant i té com a objectiu la qualitat en tots els àmbits, perquè estem compromesos a oferir el millor als alumnes, a les famílies i als educadors.

La recerca de la qualitat en l’àmbit docent i educatiu ens ha estat reconeguda amb la certificació europea de qualitat EFQM +400. I també tenim el segell EMAS per la nostra qualitat en la gestió ambiental i l’educació sostenible.

Com a testimoni del nostre compromís, la nostra Visió es concreta en la frase: Junts per Ajudar a Créixer; que defineix clarament els següents objectius:

  • Com a col·laboradors de les famílies, aconseguir l’excel•lència en el procés d’ajudar l’alumne a educar-se.
  • La consideració a la persona i l’afecte en les relacions interpersonals.

I que es concreten en la Missió formulada per a les famílies en els següents compromisos :

  • Respectar i exigir la seva funció com a primers responsables de l’educació dels seus fills.
  • Impulsar la comunicació i el suport mutus com a facilitadors de la cooperació necessària per a l’assoliment del nostre objectiu en comú: "el millor ajut als seus fills en el procés d’educar-se".
  • Oferir-los un Projecte Educatiu, en permanent actualització i millora, desenvolupat per un equip cohesionat d’educadors professionals, coherents i compromesos amb ell.