nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Educación Primaria

Una etapa de descubrimientos.

En aquesta etapa es consoliden els hàbits, coneixements i destreses fonamentals. Més que mai, l’Escola esdevé un àmbit de convivència i de cultura. Els alumnes se senten motivats amb unes propostes educatives i docents que satisfan els seus interessos i necessitats, mitjançant unes metodologies innovadores que potencien el treball cooperatiu.