nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Finalitat del Batxillerat: Objectius

Els batxillerats han de servir per cloure la formació personal i acadèmica dels nois i noies i preparar-los i orientar-los per:
  • Estudis posteriors: Estudis universitaris o Cicles formatius.
  • El món del treball.
    Tenen un caràcter formatiu ja que proporcionen a l’alumne la maduresa intel·lectual i humana.

    Tenen un caràcter integrador perquè asseguren l’educació integral de la persona i el desenvolupament de les seves capacitats amb una visió global.

    Formen els alumnes en competències que contribueixen a facilitar la incorporació a la vida adulta i a desenvolupar l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

    Tot i que els alumnes han de triar una modalitat, tenen un caràcter orientador, preparatori, flexible i polivalent per adaptar-se als interessos i aptituds dels diferents alumnes.

    Han de servir per ajudar els alumnes a adquirir el criteri necessari per prendre una decisió reflexionada sobre el seu futur professional i personal.