nom_escola

Junts per ajudar a créixer

L'Avaluació: informació per millorar

L’avaluació a Virolai no és només la valoració dels rendiments, sinó també llur satisfactorietat. Avaluar rendiments sense tenir en compte la implicació, l’esforç i la superació no acompliria amb la seva finalitat educativa.

A Virolai considerem que els alumnes i les seves famílies han de ser informats quinzenalment dels seus rendiments en totes les matèries. Només així podrem  reflexionar, reorientar i/o felicitar els aprenentatges realitzats.

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (ateny els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació  satisfactòria al final del cicle i/o etapa.

Paral·lelament al procés d’avaluació, els alumnes reflexionen sobre el seu aprenentatge i rendiments -l’autoavaluació-. Aquesta reflexió esdevé una peça clau en la formació d’una autoimatge ajustada i en l’educació de valors tan importants com l’autosuperació, l’autoexigència i l’autoacceptació