nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Cap una ciutadania integral: idiomes

Un projecte lingüístic que garanteix la competència lingüística dels nostres alumnes en català i castellà i que potencia el paper de la llengua anglesa. A Virolai, considerem prioritari incrementar la presència de l’anglès  i adaptar el seu aprenentatge als diferents ritmes. Impartim  Ciències Naturals de 1r a 3r d’ESO i Biologia i Geologia de 4t ESO, així com les matèries optatives de laboratori i d’emprenedoria, en anglès. També es realitza una immersió parcial a Educació Física en tots els cursos de l’Etapa i de Socials de 1r d’ESO. L’Escola prepara els alumnes per a l’obtenció de les titulacions oficials de Cambridge a través del currículum comú i optatiu. Per tal de millorar l’expressió oral dels nostres alumnes, comptem amb la col·laboració d’auxiliars lingüístics nadius que treballen amb grups reduïts.

L’Escola organitza estades lingüístiques i culturals a Anglaterra i França en període escolar i intercanvis amb escoles europees. Participem en projectes que utilitzen la llengua anglesa com a vehicle de comunicació i d’accés al coneixement i en concursos d’oratòria i traducció i d’altres projectes dissenyats per l’Escola on també és present la segona llengua que impartim, la llengua francesa.

Els alumnes de Secundària realitzen activitats d'aprenentage servei amb els seus companys més petits establint mitjançant els apadrinaments el treball de l’expressió oral i de la lectura.