nom_escola

Junts per ajudar a créixer

La formació Acadèmica dels nostres alumnes

A Virolai tenim el repte de treure el bo i millor de tots els nostres alumnes, sense excepció, i això només serà possible si posem els alumnes en situació d'aprendre.

 • A Virolai disposem d’eines per fer arribar els aprenentatges a tots els alumnes:
  • matèries optatives de reforç i ampliació de llengües i matemàtiques
  • diversificació d’activitats i avaluació
  • nivells flexibles d’anglès
  • classes de reforç, en grups reduïts, de matèries instrumentals
  • treball tutorial de tècniques de treball intel·lectual a tots els cursos de l’etapa
  • treball tutorial de competències socials i mediació de conflictes a tots els cursos de l’etapa
  • tallers d’educació ciutadana i d’educació per la salut
  • treball de l’emprenedoria i dels valors del treball al segon cicle de l’Etapa
  • tallers i treball tutorial d’orientació professional i acadèmica al segon cicle de l’Etapa