nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Un període clau

La Secundària és un període clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies.A Virolai treballem per una educació integral de qualitat que asseguri que els nostres alumnes tenen una sòlida formació acadèmica i personal. La nostra tasca educativa es basa en: