nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Organització escolar

El nostre horari escolar és:

  • Matí: de 9h a 13h 30m (esbarjo de 11h a 11h30m)
  • Tarda: de 15h a 17h

Hi ha servei de permanències al matí, activitats extracurriculars al migdia i a la tarda, i activitats d’estiu durant el període de vacances.