nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Comunicació Família - Escola

Les famílies a Virolai són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola. Els pares participen a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats en actes i celebracions escolars; xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,...

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

  • Correu electrònic
  • Llibreta viatgera
  • Fotografies i informacions a la Intranet de l’Escola
  • Full de Comunicació setmanal
  • Reculls i mostres de Treballs
  • Recursos digitals: blocs...
  • I altres...