nom_escola

Junts per ajudar a créixer

La tutoria a Virolai

L’educació individualitzada es concreta en el dia a dia a l’aula i en el seguiment tutorial: Per a cada alumne s’estableix conjuntament un Pla Personal de millora en els diferents àmbits acadèmics i educatius. En les entrevistes amb els alumnes  i amb els pares es fa el seu seguiment. Per això cal que les entrevistes de les famílies amb els tutors siguin freqüents, com a mínim una vegada cada trimestre i sempre que sigui necessari. I establim una freqüència mínima de nou entrevistes personals amb els alumnes al llarg del curs per fer el seguiment del seu Pla Personal.