nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Fonaments de l'educació: Començar bé!!

L’Educació Primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’adquisició de bons hàbits de treball i convivència.

Per nosaltres, totes les àrees tenen la mateixa importància perquè totes elles contribueixen a desenvolupar les competències dels alumnes, de manera integral. Per això, reforcem i ampliem l’horari per aprofundir en aquells aspectes que considerem bàsics i imprescindibles per l’aprenentatge dels nens i les nenes:

  • L’educació de la competència comunicativa en català, castellà i anglès: la lectura i la comprensió lectora, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
  • L’educació de l’expressió en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
  • Un enfocament de les matemàtiques, com a instrument per treballar el raonament i l’abstracció i la seva aplicació en la vida quotidiana.
  • I un tractament interdisciplinar dels aprenentatges que ens permeti abordar projectes des d’una perspectiva global incorporant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació- TIC-.

Veure Projecte Educatiu Virolai