nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Educació Primària

Com s’estructura?

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles, de dos cursos cadascun:

  • Cicle Inicial, que comprèn Primer i Segon dels 6 als 8 anys
  • Cicle Mitjà, que comprèn Tercer i Quart dels 8 als 10 anys
  • Cicle Superior, que comprèn Cinquè i Sisè dels 10 als 12 anys.

Cal una coordinació amb l’Educació Infantil i Educació Secundària obligatòria per assegurar una transició adequada dels alumnes entre etapes.