nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Plans de Millora 2015-17

El treball per la millora contínua i la recerca de la qualitat han estat una constant a Virolai des de la seva fundació i així queda reflectit en el seu Projecte Educatiu i en les seves experiències docents i educatives. I en aquesta línia hem obtingut des de l'any 2001 les certificacions de qualitat EFQM . Per aquest curs 2014-2015 hem establert diferents Plans de Millora entre els que destaquem a títol d’exemple:

Projecte Educatiu anual