nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Reunions de Pares 1r Trim.

 PRIMÀRIA

1r Primària  6/09 19h

  • Iniciem una nova etapa.

2n Primària  6/09 19h

  • Aspectes educatius i docents del curs.

3r Primària  13/09  19h

  • Avaluació, Pla personal de l'alumne. 
    Aspectes educatius i docents del curs.

4t Primària  13/09 19h

  • Eines i estratègies metodològiques. 
    Aspectes educatius i docents del curs.

5è Primària   14/09  19h

  •  TAC: els ordinadors personals. 

6è Primària   14/09  19h

  •  Aspectes metodològics: què i com aprenem?.