nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Reunions de Pares 3r Trim.

 PRIMÀRIA

1r Primària  5/04 19h

  • Aspectes educatius i docents del trimestre

2n Primària  5/04 19h

  • El pas a 3r.

3r Primària  4/04  19h

  • Aspectes educatius i docents del trimestre. 

4t Primària  4/04 19h

  • Com afrontar els reptes. 

5è Primària i 6è Primària  19/04  19h

 
5è : Hàbits de Salut i Higiene.

 6è: El pas a Secundària.