nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Reunions de Pares 2n Trim.

 PRIMÀRIA

1r Primària  10/01 19h

  • Les relacions socials.

2n Primària  10/01 19h

  • Aspectes educatius i docents del trimestre.

3r Primària  11/01  19h

  • Aspectes educatius i docents del trimestre.

4t Primària  11/01 19h

  • Aspectes educatius i docents del trimestre.

5è Primària   17/01  19h

  • Aspectes educatius i docents del trimestre. 

6è Primària   17/01  19h

  •  Els reptes de fer-se gran. La preadolescència.