nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Batxillerat

Els Batxillerats són un cicle de dos cursos acadèmics.

Constitueixen una opció majoritària de continuïtat i consolidació de la formació acadèmica i personal de la Secundària.

Estan estructurats en una part comuna que consolida la formació general i una part específica que trien els alumnes d’acord amb les seves preferències i els prepara per als estudis posteriors.