nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Educació Secundària

Preparant el camí cap a les grans decisions.

A ESO s’aprofiten tots els recursos educatius per tal de fer significatiu l’aprenentatge i assegurar la motivació de l’alumne. Treballem d’acord amb els nostres objectius per aconseguir un rendiment satisfactori d’acord amb les seves capacitats. Són elements fonamentals d’aquesta etapa:  l’atenció individualitzada, l’orientació personal i professional i la proposta curricular optativa.