nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Resultats Batxillerats

Els resultats de Batxillerat de la nostra Escola es calculen a partir dels alumnes matriculats al setembre situant-se per sobre del 85% de mitjana superant en més del 20% els resultats de Catalunya. La nota mitjana de PAU dels nostres alumnes dels darrers 10 anys és superior a la mitjana de Catalunya i amb una desviació respecte a la nota mitjana de l’Escola inferior a 0,8 punts.

Volem destacar també que la mitjana d’alumnes que deixen els estudis a 1r de Batxillerat és inferior al 2% en els darrers 10 anys

Gràfica Batxillerat