nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Una formació integral

A Virolai ens plantegem el Batxillerat com un període en què cal cloure la formació dels nois i noies.