nom_escola

Junts per ajudar a créixer

PER UNA EDUCACIÓ INTEGRAL

L’educació integral s’entén i s’aplica a l’Escola Virolai com el procés per assolir la satisfactorietat de cadascun dels nostres alumnes, en tots els àmbits que conformen la unitat de la persona, mitjançant el seu esforç i amb el suport i col·laboració de la Família i l’Escola.

Concebem l'educació tal com planteja l'Informe Delors (Informe per a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre Educació per al segle XXI) com la formació basada en quatre pilars:

  • Aprendre a conèixer. L'educació ha de garantir que els nostres alumnes tinguin la curiositat i l'interès per aprendre i també les eines i l'actitud necessàries per poder aprofitar les possibilitats d'aprendre que tindran en el decurs de la seva vida.
  • Aprendre a fer. Hem de formar els homes i dones del demà per adquirir unes competències que els capacitin per treballar en equip i fer front a gran nombre de situacions sortint enfortits de cada experiència
  • Aprendre a viure junts. Hem de desenvolupar en ells competències socials, per saber realitzar projectes en comú, resoldre de forma adient els conflictes, amb actituds de comprensió, tolerància i respectant sempre els valors de pluralisme i pau.
  • Aprendre a ser. Perquè a partir de la consolidació i millora de tots els àmbits de la pròpia personalitat, sàpiguen actuar amb autonomia, responsabilitat personal i criteri propi.