nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Organització escolar

A 1r cicle d’Infantil, el període escolar està comprès entre el mes de setembre i el de juliol, ambdós inclosos.

El 2n cicle d’Infantil es regeix segons el calendari escolar obligatori, de setembre a juny.

L’horari escolar és el següent:

  • 1r cicle: de 9:00h a 12:00h i de 15:00h a 17:00h
  • 2n cicle: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

Hi ha servei de permanències i casal en el període de vacances.