nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Com aprenem

A Infantil treballem de forma globalitzadora i interrelacionada.