nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Instal·lacions

L’Escola Virolai està ubicada en tres Centres diferenciats i adequats a les edats i necessitats dels alumnes i de les seves famílies. Concretament, els Infantils estan situats dins d’un entorn de barri per tal de facilitar la proximitat a l’infant.

Els nostres espais i els materials dels quals disposem donen resposta a l’autonomia dels nens i nenes, de les seves necessitats psicològiques i fisiològiques. Són materials que es van renovant periòdicament per mantenir viu l’interès i la curiositat dels infants.

La situació de Virolai ens permet disposar d’un entorn únic i d’unes instal·lacions perfectament preparades per desenvolupar adequadament les diferents àrees: dormitori, menjador, aula polivalent, biblioteca-mediateca, aula de psicomotricitat... i d’unes complertes instal·lacions d’aire lliure: patis, hort, sorral... Les nostres aules estan totalment digitalitzades amb ordinadors, pissarres digitals, projectors i connexió WIFI.